Hướng dẫn chia sẻ và quản lí bài viết

Để chia sẻ bài viết, tại menu bạn chọn Chia sẻ kiến thức à Thêm bài viết

Sau đó bạn điền đầy đủ các thông tin và nhập nội dung cho bài viết

Ở phần thiết lập nội dung cho bài viết, bạn có thể soạn nội dung bằng trình soạn thảo hoặc Upload file PDF

Sau khi hoàn thành, bạn chọn Lưu lại để thêm bài viết

Lúc này bài viết của bạn sẽ không được hiển thị trên trang chủ, tuy nhiên bạn có thể chia sẻ đường link cho bạn bè cũng xem, chúng tôi sẽ kiểm duyệt bài viết của bạn trong thời gian sớm nhất có thể

Để quản lí bài viết đã đăng tải, bạn chọn Chia sẻ kiến thức à Quản lí bài viết để chuyển sang trang quản lí bài viết

Tại trang quản lí bài viết, bạn có thể chỉnh sửaxóa bài viết đã đăng

Để chỉnh sửa bài viết, bạn chọn biểu tượng cây viết tại bài viết cần chỉnh sửa, tưởng tự để xóa bài viết bạn chọn biểu tượng dấu x

Hướng dẫn đánh dấu và quản lí bài viết quan tâm

Để đánh dấu bài viết quan tâm, rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn biểu tượng ngôi sao tại bài viết cần đánh dấu.

Tại phần chuyên mục, bạn chọn Đánh dấu của bạn để xem danh sách các bài viết đã đánh dấu.

 Tại danh sách các bài viết đã đánh dấu, bạn có thể bỏ đánh dấu bài viết bằng cách chọn biểu tượng ngôi sao tại bài viết cần bỏ đánh dấu.

Hướng dẫn đăng ký theo dõi thành viên

Để đăng ký theo dõi thành viên, bạn chỉ cần chọn biểu tượng dấu cộng

Để xem danh sách các bài viết từ thành viên, bạn chọn tên thành viên cần xem

Sau đó, hệ thống sẽ chuyển sang trang bài viết từ thành viên

Hướng dẫn học từ vựng theo danh sách

Để học từ vựng, bạn chọn học từ vựng, sau đó bạn chọn LớpBài à Học ngay

Tại trang học từ vựng, bạn có thể kéo chuột sang trái để học từ vựng mới và sang phải để xem lại các từ vựng đã học (bạn có thể chờ 5 giây để hệ thống tự chuyển sang từ vựng mới)


Bạn có thể nghe phát âm từ vựng bằng cách chọn biểu tượng cái loa bên trái từ vựng cần nghe

Hướng dẫn làm bài kiểm tra

Sau khi học xong từ vựng, hệ thống sẽ hiển thị như hình sau:

Bạn hãy chọn tại đây để hệ thống sẽ chuyển sang trang chọn hình thức kiểm tra

Tại phần hiển thị các hình thức kiểm tra, bạn chọn Làm bài dưới hình thức muốn kiểm tra, ở mỗi hình thức có hướng dẫn làm bài, bạn có thể chọn hướng dẫn để biết thêm thông tin

Giới thiệu các hình thức kiểm tra

 • Fill word: khi bạn chọn kiểm tra với hình thức này, Hệ thống cung cấp cho bạn nghĩa Tiếng Việt của từ vựng Tiếng Anh. Nhiệm vụ của bạn là nhập vào ô trả lời từ vựng Tiếng Anh có nghĩa Tiếng Việt đã cho.

 • Listening: Tại đây bạn sẽ được cung cấp phát âm từ vựng Tiếng Anh. Nhiệm vụ của bạn là nhập vào ô trả lời từ vựng Tiếng Anh vừa nghe được

 • Quiz meaning: Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm về từ Tiếng Anh của các từ vựng. Nhiệm vụ của bạn là chọn đáp án có nghĩa Tiếng Việt phù hợp với các từ Tiếng Anh đã cho.

 • Quiz word: Hệ thống sẽ cung cấp các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm về nghĩa Tiếng Việt của các từ vựng. Nhiệm vụ của bạn là chọn đáp án có từ Tiếng Anh phù hợp với các nghĩa Tiếng Việt đã cho.

Hướng dẫn làm đề thi

Bạn chọn đề thi cần làm tại trang chủ

Một số lưu ý:

 • Số điểm lần đầu tiên bạn làm bài sẽ được cập nhật vào bảng điểm của đề thi đó và chỉ có giá trị xếp hạng trên bảng điểm của đề thi đó.

 • Khi làm đề thi online, bạn sẽ không thể biết được số điểm của mình, sau khi đóng đề bạn mới nhận được kết quả

Chọn Bắt đầu để làm bài

Sau đó bạn chọn đáp án cho từng câu hỏi, sau khi chọn xong bạn chọn Nộp bài

Hệ thống sẽ chấm điểm bài làm của bạn

 • Những câu sai bạn chọn sẽ được tô màu đỏ và sửa lại câu đúng màu xanh lá
 • Những câu bạn chọn đúng sẽ được tô màu xanh lá
 • Những câu đúng bạn chưa chọn sẽ được tô màu xanh dương

Hướng dẫn tạo đề thi trắc nghiệm

Trên menu, bạn chọn Tạo đề thi -> Thêm đề thi

Giao diện trang tạo đề thi gồm có 2 phần

 • Thiết lập thông tin
 • Thiết lập câu hỏi

Phần 1: Thiết lập thông tin: Bạn nhập đầy đủ thông tin mà hệ thống yêu cầu

Phần 2: Thiết lập câu hỏi:

Bạn hãy nhập đầy đủ các câu hỏi của đề thi

Thêm hoặc Xóa các câu hỏi

Sau khi hoàn thành, bạn chọn Lưu lại để đăng đề thi, lúc này đề thi của bạn chưa thể hiển thị lên trang chủ, tuy nhiên bạn có thể chia sẻ đường link cho bạn bè, chúng tôi sẽ kiểm duyệt đề thi của bạn trong thời gian sớm nhất

Để quản lí bài thi trắc nghiệm, trên menu bạn chọn Tạo đề thi -> Quản lí đề thi

Tại trang quản lí, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa đề thi đã đăng

Hướng dẫn đánh dấu đề thi

Để đánh dấu đề thi, bạn hãy chọn biểu tượng ngôi sao tại đề thi cần đánh dấu

Trên menu, bạn chọn Bookmark để chuyển sang trang danh sách đề thi đánh dấu, tại đây bạn có thể xem các đề thi đã đánh dấu cũng như làm các đề thi này

Hướng dẫn nghe

Để luyện nghe, rất đơn giản bạn chỉ cần nhập các từ tiếng anh hoặc văn bản Tiếng Anh cần nghe, sau đó chọn Bắt đầu nghe

Bạn cũng có thể xóa nhanh đoạn văn bản vừa nhập bằng cách chọn Nhập lại

Hướng dẫn Upload tài liệu

Để upload tài liệu, trên menu, bạn chọn Lưu trữ à Upload tài liệu

Sau đó, bạn hãy điền đầy đủ thông tin và chọn Lưu lại

Lúc này tài liệu của bạn chưa hiển thị trên trang chủ, tuy nhiên bạn có thể chia sẻ đường link của tài liệu này cho bạn bè xem

Hướng dẫn Quản lí tài liệu

Để quản lí tài liệu, trên menu, bạn chọn Lưu trữ à Quản lí tài liệu để chuyển sang trang quản lí tài liệu

Tại trang quản lí tài liệu, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa tài liệu đã đăng tải

Hướng dẫn tra cứu

Để tra cứu động từ bất quy tắc, bạn chọn hình thức tìm kiếm, sau đó nhập từ cần tra và nhấn Enter

Bạn có thể chọn các gợi ý mà hệ thống hiển thị