Chúng tôi giúp bạn ghi nhớ từ vựng hiệu quả

Chỉ qua 2 bước đơn giản

Bước 1

Xem danh sách từ vựng

Bạn cần học tất cả các từ vựng trong danh sách

Bước 2

Kiểm tra

Thông qua kiểm , chúng tôi có thể đánh giá trí nhớ của bạn